D E   K E Y S E R

ADVOCATUUR | VORMING

 

ADVOCATUUR.

 

particulieren : echtscheiding, verkeerszaken, huur-zaken, bouwzaken en voorlopige bewindvoering.

bedrijven : factuurinvordering, koop & verkoop, handelshuur, handelsagentuur, bouw & aanneming, concessie & distributie, erfpacht, opstal, en aandelencontracten & aandeelhouderscontracten.

bijstand in en buiten gerechtelijke procedure, door te doen wat kan zonder fratsen of franjes, recht [voor]uit, ook qua communicatie met de cliënt.

vergoeding die de advocaat vergoedt, maar waardoor de cliënt niet bloedt. tarieven en voorwaarden inzake samenwerking & facturatie worden over[ge]legd tijdens eerste, gratis, consultatie en nadien per mail bevestigd. maandelijkse tussentijdse facturatie.

wettelijke verplichte mededelingen inzake advocatuur:
a|het kantoor beoefent geen multidisciplinaire activiteit en behoort niet tot een multidisciplinair partnerschap.
b|beroepsaansprakelijkheidsverzekering via collectieve polis balie gent bij amlin europe nv [koning albert II-laan 9 te 1210 brussel] met dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis [op aanvraag poliskopij te verkrijgen]. contactgevens voor infovragen en klachten staan elders op deze webpagina.
c|reglementen inzake deontologie : zie www.balie-gent.be en www.advocaat.be. het kantoor is niet onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
d| beroepsorganisatie : orde van vlaamse balies [www.advocaat.be].
e|www privacycommission.be.

 

info@advocaatdekeyser.be
www.advocaatdekeyser.be

kouterlosstraat 40
9800 deinze
[enig kantoor]

gsm 0495 121 848
tel 09 380 08 16
fax 09 380 12 17

consultatie na afspraak

VORMING.

onderwijs aan individuele studenten en groepen van rechtsvakken die zich situeren binnen het spectrum van burgerlijk recht, handelsrecht, vennootschapsrecht, en verkeersrecht.

voordrachten en workshops aan particulieren en bedrijven betreffende juridische themata die zich situeren binnen het spectrum van burgerlijk recht, handelsrecht, vennootschapsrecht en verkeersrecht.

tarieven en voorwaarden inzake samenwerking & facturatie worden over[ge]legd tijdens persoonlijke bespreking. maandelijkse tussentijdse facturatie.

beroepsrekening bij ing
iban be40 6301 9123 5963
derdenrekening bij ing
iban be63 6304 2204 1908
kbo | btw be0812.582.955
ondernemingsloket bij zenito

sinds 2006 advocaat balie gent.
voorheen studies rechten
en economie ugent en kuleuven.